Deelnemingsreglement Bosmarathon

Afspraken

 • Deelnemen aan de verschillende loopafstanden van de Bosmarathon vereist een goede gezondheid en de deelnemer verklaart een goede fysieke conditie te hebben waardoor hij/zij voldoet aan deze voorwaarde.
 • De loper neemt deel aan de wedstrijd onder eigen verantwoordelijkheid.
 • Minimum leeftijden voor deelname:
  • Afstand vanaf 10 km: minimum 13 jaar
  • Halve Marathon: minimum 18 jaar (JUN, SEN, MAS)
 • Het parcours is open, dit betekent dat de loper zich aan de verkeersregels moet houden en de aanwijzingen van de medewerkers van de organisatie in acht moet nemen. De organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen.
 • De organisatoren zijn niet verantwoordelijk bij eventueel verlies of diefstal van persoonlijke voorwerpen van in bewaring gegeven sporttassen.
 • Deelnemers kunnen zich in 2022, i.k.v. de 14 de editie van de Bosmarathon. De online voorinschrijving is volledig van zodra de deelnemingsbijdrage is overgeschreven op het bankrekeningnummer BE72 0689 3564 1516. U ontvangt dan een bevestigingse-mail.
 • Indien de voorinschrijver toch niet kan meedoen, kan de deelnemer geen aanspraak maken op de terugbetaling van de inschrijvingsbijdrage.
 • Fietsers mogen de lopers enkel begeleiden op de stukken van het parcours die door de organisatoren worden aangegeven. De fietsers mogen pas aansluiten vanaf de Kasteelstraat ter hoogte van huisnummer 147 aan de oversteek, d.i. na ong. 2,8 km.
 • De fietser begeleidt de atleet op volledige eigen verantwoordelijkheid.
 • Het is de begeleidende fietsers verboden:
  • bevoorrading op te pikken om deze aan de atleet te geven,
  • voor de atleet te rijden of voor een groep atleten te rijden,
  • naast de atleet of een groep atleten te blijven rijden.

Privacy

– Alle informatie van de deelnemers, ingegeven via het online inschrijvings- of contactformulier of het daginschrijvingsformulier, wordt opgeslagen door de organisator ikv het loopevenement, d.i. voor de verwerking van vragen, de inschrijvingen en de uitslagen.
– Foto’s van de deelnemer kunnen eventueel op de website of de sociale media van de organisator worden getoond.
– De persoonsgegevens en foto’s worden 2 jaar bewaard.
– De deelnemers kunnen steeds via het contactformulier vragen om hun gegevens op te vragen, te verbeteren of te verwijderen.